Zasady prawidłowego wykonywania elewacji klinkierowej

Napisał  wtorek, 12 marzec 2013 00:00

W poniższym artykule postaramy się Państwu przybliżyć zasady prawidłowego wykonywania elewacji z materiałów klinkierowych - cegieł oraz płytek elewacyjnych. Mamy nadzieję iż odnajdą w tym artykule Państwo interesujące dla siebie informacje oraz pozwolą uniknąć, nierzadko kosztownych, błędów wykonawczych.
Polecamy zwrócić szczególną uwagę na akapity mówiące o czyszczeniu i usuwaniu zabrudzeń z powstającej elewacji klinkierowej.

Wykonywanie zaprawy / kleju

 

Należy sprawdzić własności zakupionej cegły klinkierowej, aby w zależności od jej nasiąkliwości odpowiednio dobrać rodzaj zaprawy oraz ustalić technologię murowania : jednoetapową lub dwuetapową.

 

Do murowania powinno się stosować gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonuje się zgodnie ze znajdującymi się na opakowaniu zaleceniami producenta. Podczas pracy nie należy dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, ponad to, co jest sugerowane, gdyż mogą wystąpić różnice kolorystyczne w odcieniu fugi.

 

Do klejenia klinkierowych płytek elewacyjnych zaleca się stosowanie gotowych klejów elastycznych (najlepiej z grupy C2T lub C2TE), przeznaczonych przez producenta do klejenia ceramicznych płytek elewacyjnych. Dobierając klej należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki pracy i sposób przygotowania powierzchni. Bezwzględnie stosujemy pace zębate i dbamy o to, aby 100% powierzchni było pokrytych klejem.

 

Murowanie cegieł / klejenie płytek

 

W trakcie murowania cegieł / klejenia płytek klinkierowych należy mieszać cegły / płytki z kilku palet (opakowań) w celu wyeliminowania różnic kolorystycznych pomiędzy poszczególnymi partiami produktów i ujednolicenia koloru całej elewacji.

 

Do murowania cegieł i klejenia płytek klinkierowych powinno się używać czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek.

 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki. Nie stosować żadnej chemii do czyszczenia lub impregnacji na etapie wykonywania prac.
Nie powinno się wykonywać prac murarskich i glazurniczych w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.
Nowo wzniesiony mur / elewacja z płytek przez 14 dni powinny być zabezpieczone folią przed zawilgoceniem w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.

 

Wykonanie spoin

 

Murowanie i spoinowanie muru ceglanego może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa do spoinowania cegieł i płytek musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi.
Do spoinowania cegieł / płytek należy używać kielni spoinówki o szerokości dopasowanej do szerokości spoiny.

 

Zaprawy do spoinowania nie powinno się rozcierać po powierzchni cegieł / płytek klinkierowych - może to spowodować trudne lub niemożliwe do usunięcia zabrudzenia w szczególności na produktach nieszkliwionych.Spoinowanie cegieł / płytek należy wykonać od góry do dołu elewacji. Najpierw wykonuje się spoiny poziome, później pionowe.

 

Czyszczenie elewacji

 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpią na licu w trakcie murowania, klejenia czy spoinowania natychmiast powinno się usunąć metodą na sucho .
Nie można dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły lub płytki klinkierowej.
Nadmiar kleju wyciśnięty spod płytki w przestrzenie między płytkami należy usunąć tak, by stworzyć miejsce na wypełnienie zaprawą do spoinowania.

 

Po zakończeniu prac nie ma potrzeby impregnowania klinkieru! Przed decyzją o ewentualnym zastosowaniu jakiegokolwiek impregnatu zapytaj specjalistę i zrób próbę na niewielkim fragmencie.

 

Wiązania cegieł w murze

Poniższa ilustracja przedstawia różne techniki wiązania cegieł w murze

rodzaje wiązń cegieł

Czytany 94942 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 marzec 2013 13:49
Więcej w tej kategorii: Cegła klinkierowa na kominy »

Nasze porady